Υπηρεσίες Μιας Στάσης

_________________

Σύσταση μέσω Υ.Μ.Σ

 Σύσταση εταιρειών με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό. Για τη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)  με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό τότε εμείς : Λειτουργούμε ως συνεργάτες και καθοδηγούμε τις διαδικασίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. πρωτ. Κ1-802/23-3-2011, από την αρχική συγκέντρωση των …

Posted in Υπηρεσίες | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σύσταση μέσω Υ.Μ.Σ

Φόρμα Ενδιαφέροντος

_________________

Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα μπορείτε να μας ενημερώσετε για τη μορφή εταιρείας που σας ενδιαφέρει να συστήσετε και να σας πληροφορήσουμε για τα απαιτούμενα έγγραφα ,τα κόστη σύστασης και τη διάρκεια υλοποίησης της σύστασης.

Στην περίπτωση που δεν γνωρίζετε ποια μορφή εταιρείας εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της δραστηριότητας σας παρακαλώ επιλέξτε το πεδίο “άλλο” για να επικοινωνήσει μαζί σας ειδικός σύμβουλος μας για τα θέματα που σας απασχολούν.