Τομείς δραστηριοποίησης

Η ομάδα της GANAS OSS I.K.E. δραστηριοποιείται στην παροχή ευρέος φάσματος υπηρεσιών. Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μας έχουν σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη των πελατών μας με προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και στόχο τη δημιουργία μιας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης. Έχοντας υπόψη μας ότι η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι ιδιαίτερα δύσκολη συνδυάζουμε την εμπειρία με την υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για να καλύψουμε πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας με έναν σωστό και επαγγελματικό τρόπο . Με την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης προετοιμάζουμε και καθοδηγούμε τις παρακάτω διαδικασίες, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος.
Γενικά οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν :

 • Συστάσεις εταιρειών
 • Τροποποιήσεις εταιρειών
 • Μετατροπές εταιρειών
 • Λύσεις εταιρειών
 • Γενικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ
 • Γενικές υπηρεσίες Επιμελητηρίων , Πρωτοδικείων , Περιφερειών ,Δήμων, ΔΟΥ αλλά και Ασφαλιστικών Ταμείων (ΕΦΚΑ).
 • Παροχή Επιχειρηματικών Συμβούλων και Συμβούλων  Διαχείρισης
 • Διεκπεραιώσεις θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (Μεταβιβάσεις αυτοκινήτων κλπ.)
 • Υπηρεσίες Διεκπεραίωσης
 • Διάφορες άλλες υπηρεσίες Π.Δ.Κ.Α.
 • Υπηρεσίες έρευνας αγοράς
 • Διεκπεραίωση εμπιστευτικών υποθέσεων