Ποιοι είμαστε

Η GanasOss (Ganas One Stop Services ή Goss) Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (GANAS OSS I.K.E.) είναι μια εταιρεία που συστάθηκε το 2019 με επικεφαλής  τους κυρίους Ευάγγελο Γκανά και Μιχαήλ Γκανά αλλά και συντονίστρια την κυρία Αγγελική Δένδια για να καλύψει την ανάγκη των εξειδικευμένων απαιτήσεων  της ομάδας που έχουν δημιουργήσει από το 2011 μέσω της NTSolutions  σχετικά με τις διαδικασίες των συμβολαιογραφικών γραφείων ώς ΥΜΣ  όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του συστήματος Υπηρεσίας Μίας Στάσης του ΓΕΜΗ για τη σύσταση εταιρειών με συμβολαιογραφική πράξη.
Η ομάδα μας ξεκίνησε άμεσα και ευχάριστα τη συνεργασία με τον κλάδο των συμβολαιογράφων αποκτώντας γρήγορα σημαντική εμπειρία στο χώρο των υπηρεσιών σύστασης – τροποποίησης και λύσης εταιρειών .Έτσι με την πολυετή πλέον εμπειρία μας επεκτείνουμε την συνεργασία μας με τους συμβολαιογράφους εκτός Αθηνών , τους λογιστές, τους δικηγόρους και τους ιδιώτες .