Υπηρεσίες Μιας Στάσης

_________________

Η OneStopShops είναι μια ομάδα συνεργατών που δημιουργήθηκε το 2011 για να καλύψει την ανάγκη των συμβολαιογραφικών γραφείων σε μηχανογραφικές υπηρεσίες όσον αφορά στην εξυπηρέτηση της Υ.Μ.Σ του Γ.Ε.ΜΗ. ...

δείτε περισσότερα

Η ύπαρξη πολλών και ποικίλων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει στην ανάγκη θέσπισης από την πλευρά του κράτους του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που να ρυθμίζει αυτά τα θέματα ...

δείτε περισσότερα

e-ΥΜΣ: Για τη σύσταση ορίζεται η ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων σύστασης εταιρειών και καταχώρισης αυτών στο ΓΕΜΗ την οποία χρησιμοποιούν οι ιδρυτές. ...

δείτε περισσότερα

Παρέχουμε μηχανογραφικές υπηρεσίες σε θέματα εσωτερικής λειτουργικότητας των γραφείων των συνεργατών μας για να τους παρέχουμε ευκολία ,αμεσότητα  και αποτελεσματικότητα στην δουλειά τους και στους πελάτες τους ...

δείτε περισσότερα

 

Σταθερός σύμμαχος της επιχείρησης σου
•    Ποιότητα στις υπηρεσίες εκεί όπου ο επαγγελματισμός το απαιτεί περισσότερο
•    Innovation, quality, excellence
•    Η δύναμη της επιχείρησή σας
•    Ολοκληρωμένες λύσεις σε σύνθετες απαιτήσεις